Βιομηχανική Περιοχή

Property Overview

Description

οικόπεδο 2000 τ.μ με άδεια οικοδομής στο 4 χλμ Ελευσίνας λ. Τιτάν έτοιμο δάπεδο 120 τ.μ βιομηχανικό πάνω στη λεωφόρο

Amenities

Public Facilities

οικόπεδο
125000

Location