Ο τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι επεξεργάζονται και αναζητούν πληροφορίες   έχει αλλάξει .Το διαδίκτυο, τα πρότυπα ανάπτυξης και οι βέλτιστες πρακτικές εξελίσσονται συνεχώς.

ABOUT US

Ο τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι επεξεργάζονται και αναζητούν πληροφορίες   έχει αλλάξει .Το διαδίκτυο, τα πρότυπα ανάπτυξης και οι βέλτιστες πρακτικές εξελίσσονται συνεχώς. Η νέα μας πλατφόρμα υποστηρίζει  video  ,virtual tour 360 μοιρών με περισσότερες πληροφορίες για το ακίνητο αλλά προπάντων  έχει τα χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες μιας ανοιχτής δημοπρασίας !

Τι είναι η δημοπρασία ακινήτων;

Η δημοπρασία ακινήτων είναι μια καινοτόμος και αποτελεσματική μέθοδος πώλησης ακινήτων. Πρόκειται για μια έντονη, επιταχυνόμενη διαδικασία μάρκετινγκ ακινήτων που περιλαμβάνει τη δημόσια πώληση οποιουδήποτε ακινήτου μέσω ανοιχτής, ανταγωνιστικής προσφοράς. Η προσφορά που κατατίθεται δεν αποτελεί δέσμευση αγοράς, σταματά η δημοπρασία κλειδώνει το ποσό και ακολουθεί ο έλεγχος του ακινήτου που προβλέπει ο νόμος  .Η φύση της ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών σε μια επαγγελματικά εκτελούμενη δημοπρασία αναδεικνύει την πραγματική αξία του ακινήτου και όλοι είναι νικητές!

Πώς θα με ωφελήσει η δημοπρασία;

 1. Οφέλη για τον πωλητή:
 • Απαλλάσσει τον πωλητή από τη διαδικασία διαπραγμάτευσης
 • Εξασφαλίζει ένα επιθετικό πρόγραμμα μάρκετινγκ που αυξάνει το ενδιαφέρον  και την προβολή του ακινήτου
 • Επιταχύνει την πώληση
 • Δημιουργεί ανταγωνισμό μεταξύ των αγοραστών
 • Η τιμή δημοπρασίας μπορεί να υπερβεί την τιμή μιας πώλησης διαπραγματεύσεων
 • Οι αγοραστές είναι  έτοιμοι να αγοράσουν
 1. Οφέλη για τον αγοραστή:
 • Οι δημοπρασίες εξαλείφουν τις μεγάλες περιόδους διαπραγμάτευσης
 • Δημιουργούνται έξυπνες επενδύσεις καθώς τα ακίνητα αγοράζονται συνήθως με δίκαιη αγοραία αξία μέσω ανταγωνιστικής προσφοράς
 • Οι αγοραστές καθορίζουν την τιμή αγοράς
 • Οι δημοπρασίες μειώνουν το χρόνο στη αγορά  ακινήτων
 • Οι αγοραστές γνωρίζουν ότι ανταγωνίζονται δίκαια και με τους ίδιους όρους με όλους τους άλλους αγοραστές
 • Οι αγοραστές λαμβάνουν ολοκληρωμένες πληροφορίες σχετικά με την ιδιοκτησία και των νομιμοποιητικών εγγράφων του ακινήτου .
 1. Οφέλη για τον Real Estate :
 • Το ακίνητο πωλείται εντός σχετικά σύντομης χρονικής περιόδου
 • Εκθέτει το ακίνητο σε πολλούς δυνητικούς αγοραστές
 • Διαβεβαίωση ότι το ακίνητο θα πωληθεί σε πραγματική αγοραία αξία
 • Προσφέρει στους πελάτες νέες επιλογές πώλησης και αγοράς
 • αυξάνει τα έσοδα και το μερίδιο αγοράς

Αποκτείστε την ονομαστική ηλεκτρονική  κάρτα investmentsingreece club για να έχετε ειδικές εκπτώσεις και προνόμια .Επίσης  ειδικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες αρχιτεκτονικής φωτογράφισης ,3D 360 μοιρών, κείμενα παρουσίασης και ιδιωτική διαδικτυακή ταυτότητα  ακινήτου.

Για περισσότερες πληροφορίες στο email:      info@investmentsingreece.gr